zpět

Být zdravý je víc než být opravený

Naše tělo prošlo v průběhu evoluce vývojem, při kterém se zabezpečilo tisíci kontrolních systémů k udržení stabilního vnitřního prostředí. Dokáže se úspěšně bránit vzniku nemocí a pouze příležitostně požaduje korekci zvenčí.

Nemoc je výsledkem procesu

Chronická onemocnění nevznikají najednou a „z ničeho nic“. Každému onemocnění předchází dlouhodobý proces narušení vnitřní rovnováhy v důsledku působení negativních faktorů.

Funkční poruchy organismu

V pojetí tradiční čínské medicíny představuje náš organismus komplexní systém s opakujícími se menšími poruchami, které dává automaticky do pořádku. Závažné zdravotní potíže se netýkají pouze části našeho těla, nýbrž celého organismu. Narušení regulace a rovnováhy vedou k rozmanitým, opakujícím se symptomům na nejrůznějších úrovních.

Tradiční čínská medicína se zaměřuje na pochopení nemoci v souvislosti s chováním celého organismu. Hledá a přiřazuje jeho funkční poruchy, které se projevují zdravotními potížemi, k nějakému tělesnému nálezu. Spojitosti jsou pravděpodobně to, co vás nejvíce překvapí. Např. zablokovaný okruh jater může stát za migrénami, oslabené ledviny mohou působit bolest bederní páteře, „horko v plicích“ (odborný pojem v TČM) se může projevit jako rozsáhlé akné, paradontóza, ekzém, hemoroidy a bolesti žaludku nemusejí mít čtyři, ale jeden společný problém („plné horko v zažívacím traktu“, odborný pojem TČM). V tradiční čínské medicíně narazíte na mnoho dalších překvapivých spojitostí.

Regulační schopnosti organismu

Tradiční čínská medicína usiluje o povzbuzení vlastních regulačních schopností organismu. Zohledňuje také psychosomatické souvislosti. Tento přístup odlišuje tradiční čínskou medicínu od lékařské praxe západní medicíny.

Předcházení nemocem

Tradiční čínská medicína uplatňuje princip prevence založený na schopnosti sebepozorování. Naučte se žít v souladu se svým tělem. Učte se ze své zkušenosti. Svoje zdraví můžete ovlivnit v první řadě jídlem, které denně přijímáte, pohybem a životním stylem. Nahlížejte na svůj organismus jako na systém, který je schopen sám sebe regulovat a který Vám v případě poruchy prostřednictvím příznaků dává najevo, že se vyskytly potíže. Snažte se rozpoznat jejich informační hodnotu. Po čase získáte zkušenosti s pozorováním svého těla a příznaků poruchy rovnováhy, takže i lépe poznáte, kdy je nutné vyhledat odbornou pomoc.

Z pohledu tradiční čínské medicíny zacházíme se svým tělem nedbale, pokud potlačujeme jakoukoliv tělesnou bolest nebo jiné projevy poruchy rovnováhy. Za mnoha příznaky se totiž ukrývá snaha organismu poukázat na nějaký problém a aktivně jej překonat. Volný přístup k lékům, které pouze potlačují symptomy, nemůže být cestou k uzdravení. Iluze fungujícího organismu, který se ve skutečnosti ocitl ve stavu narušené regulace a rovnováhy, není správným řešením.

Být zdravý je víc než být opravený. Zdraví jsme jen tehdy, když se na svůj organismus můžeme spolehnout.